Boerenverstand wint slag om patent planten

Niemand heeft het recht om natuurlijke eigenschappen van planten en producten voortgekomen uit klassieke veredeling zomaar te patenteren. Met andere woorden: geen monopolies op onze groente en fruit!

Succes liberaal congres

Europese liberalen nemen mijn resolutie aan: toelating mineralenconcentraat en inzetten op gebruik groene kunstmest! Succes op jaarlijks congres liberale partijen EU! ALDE Party  

Maak lenen voor boeren niet lastiger

Na de financiële crisis worden wereldwijd maatregelen genomen om een volgende crisis te voorkomen. Banken moeten zich houden aan strengere eisen op het gebied van kredietverlening. Juist de agrarische sector zit in de hoek waar de klappen kunnen vallen. Deze aanpassing van de zogenoemde Basel-eisen kunnen ervoor zorgen dat het...

Duidelijke regels voor gezamenlijke vuist

Boeren & tuinders hebben geen leger juristen in dienst, geef daarom duidelijkheid over bestaande regels zodat ze gezamenlijk een vuist kunnen maken in de voedselketen!

Jan Huitema

Jan Huitema is Europarlementariër namens de VVD, die deel uitmaakt van de ALDE-fractie. Tijdens de Europese verkiezingen van 2014 werd hij na een actieve campagne met voorkeursstemmen verkozen in het Europees Parlement.

Hij is volwaardig lid van de landbouwcommissie en plaatsvervangend lid in de milieucommissie. In het verleden heeft hij gewerkt als assistent voor de Duitse Europarlementariër Holger Kramer (FDP) en de Nederlandse Europarlementariër Jan Mulder (VVD). In Wageningen studeerde hij af in dierwetenschappen en dierlijke productiesystemen.

In zijn visie is innovatie in de agrarische sector van vitaal belang, niet alleen om de competitiviteit van onze agrarische sector veilig te stellen op de wereldmarkt, maar ook om in staat zijn aan de uitdaging van het voeden van een groeiende wereldbevolking.

There will be posts!

You can also choose to show your latest posts on the Presentation page. From the theme settings you can select how many posts to show and more will be loaded via an Ajax button.

Even if you can show your latest posts on the Presentation Page, you can also use the Blog Page Template to designate another page as your primary blog posts page. While creating a new page or editing an existing one choose Blog Template as the page template and save.

For more information read all the help sections from the Theme Settings.

Succes liberaal congres

Europese liberalen nemen mijn resolutie aan: toelating mineralenconcentraat en inzetten op gebruik groene kunstmest! Succes op jaarlijks congres liberale partijen EU! ALDE Party  

Continue reading

Maak lenen voor boeren niet lastiger

Na de financiële crisis worden wereldwijd maatregelen genomen om een volgende crisis te voorkomen. Banken moeten zich houden aan strengere eisen op het gebied van kredietverlening.

Juist de agrarische sector zit in de hoek waar de klappen kunnen vallen. Deze aanpassing van de zogenoemde Basel-eisen kunnen ervoor zorgen dat het moeilijker voor boeren en tuinders wordt om krediet te krijgen.

Continue reading

Duidelijke regels voor gezamenlijke vuist

Boeren & tuinders hebben geen leger juristen in dienst, geef daarom duidelijkheid over bestaande regels zodat ze gezamenlijk een vuist kunnen maken in de voedselketen!

Contact

Kantoor Brussel:
Wiertzstraat 60, ASP 8G 214 B-1047 Brussel

Tel: +32 2 28 45131 Fax: +32 2 28 49131 jan.huitema@ep.europa.eu